Beste mensen,

Sedert de start van ons bedrijf is er veel gebeurd, evolutie van de sector, nieuwe mensen zijn toegetreden, de klantenkring heeft zich verruimd. Biologisch en vegetarisch zijn concepten die hun plaats vinden in het voedingspatroon van meer en meer mensen, en gelukkig maar voor onze planeet en haar bewoners.
Bij De Hobbit pogen we mee te gaan in deze evolutie in een verantwoorde wijze, dwz dat we trouw blijven aan onze beginselen en onze missie, zijnde eerlijke en volwaardige biologisch - vegetarische voeding produceren. De groei van de sector en de intrede van nieuwe consumenten, die gezonde interesse hebben in natuurlijke voeding maar niet vertrouwd zijn met de beginselen van biologische voeding , vormen een uitdaging. Alles vloeit zegt de filosoof, niets blijft hetzelfde, we gaan mee in een maatschappelijke evolutie, in de evolutie is de uitdaging onze beginselen trouw te blijven.
Het vertrouwde Hobbit logo gebaseerd op het huisje van de Hobbit in zijn idyllische setting tussen het groen, wordt verder gestyliseerd. De basisvorm blijft, de groene letters vloeien over in de aardekleur de ronde vorm blijft behouden.
Een volgende uitdaging was het gamma. Sedert een tiental jaren brengen we zowel de producten van De Hobbit als Food For Freedom op de markt. De basisprincipes voor beide gamma’s zijn dezelfde, bij Food For Freedom was er de nuance dat de producten tevens macrobiotisch zijn. Dit was een houvast voor de klanten die specifiek naar macrobiotische producten op zoek zijn. De laatste jaren merken we dat ook de macrobiotische beweging zijn weg zoekt, en de nood aan een specifiek merk niet meer zo groot was. De invulling van het concept is immers sterk individueel geworden, en essentieel is dat de producten zuiver zijn. Het biologisch en puur vegetarisch karakter van de producten is de basis, wat het geval is voor beide merken.
We stelden ons de vraag of er een meerwaarde is voor onze klanten beide merken aan te houden, en eigenlijk kregen we als antwoord dat de voorkeur ging naar het sterk positioneren en onderbouwen van een gezamenlijk merk.
Laten we dan een van beide merken vallen? Dat zou ons geen goed gevoel geven, we pogen trouw te blijven aan beider tradities. Na veel afwegen hebben we gekozen voor de optie beide gamma’s te verenigen onder het merk De Hobbit, en Food For Freedom als basisbeginsel toe te voegen aan het merk. Zo kunnen we verder gaan gesteund door de sterktes van beide gamma’s, met als doel ze nog sterker te maken door ze in elkaar te vlechten, één plus één worden drie .

 hobbit hummus
 
hobbit tempeh
hobbit knacker diabolique